Natuur om ons heen

Het Nederlandse landschap is in de afgelopen eeuwen door zijn bewoners bewerkt en gevormd. Onze voorouders hebben het land handmatig ingericht. Ze plagden heide, groeven poelen, hooiden de beekdalen en legden houtwallen aan. Deze ‘samenwerking’ tussen mens en natuur heeft ons een prachtig landschap opgeleverd. We genieten ervan in onze vrije tijd, voelen ons betrokken bij het landschap en dragen bij aan het behoud. Bijvoorbeeld door uw eigen omgeving anders in te richten met meer groen, meer dieren, kortom: meer natuur.

BUURTGROEN

In het samenwerkingsverband BUURTGROEN realiseren wij met u uw plannen. Heeft u als buurtbewoner, gemeente, instelling of bedrijf ideeën voor een mooiere leefomgeving, een plek voor kinderen om te spelen, interessante wandelingen, een fruitgaard of biodiversiteit en behoud van natuur. Voor dit soort lokale groen-projecten kunt u ons inschakelen. Van idee tot realisatie, van aanleg tot beheer; samen met u maken wij het waar.

buurtgroenbuurtgroen buurtgroen

RUURD VAN DONKELAAR
Groenadvies

Ontwerp en planvorming
www.ruurdvandonkelaar.nl
info@ruurdvandonkelaar.nl
of bel 06 - 5179 1193

CHRISTEL VANDERMAELEN
De Schrepel

Proces- en projectbegeleiding
www.deschrepel.nl
post@deschrepel.nl
of bel 06 - 3845 1263

GRETHA BOLT
Groenkundig en Plantaardig

Coaching aanleg en beheer
grethabolt@hotmail.com
www.grethabolt.nl
of bel 06 - 3619 5262