Wilde Weelde

Ecologisch groen

Wilde Weelde is een vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. Onder de leden bevinden zich ontwerpers, hoveniers, kwekers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen. Door samen te werken en kennis te delen bevorderen leden hun deskundigheid. Wilde Weelde brengt een breed publiek in contact met deze professionals op het gebied van ecologisch groen.

Meer informatie over Wilde Weelde vindt u op de website www.wildeweelde.nl

Wilde Weelde op Appeltern

http://www.wildeweelde.nl/wilde-weelde-wereld-op-appeltern

Wilde Weelde 2017: Natuurtuin Nu

http://www.wildeweelde.nl/project-2017-natuurtuin-nu

Wilde Weelde op de Floriade 2012

In deze fraaie tuin zijn veelal inheemse planten samengebracht tot bosvegetaties, bloemenweides, moeras- en watervegetaties. De muur van hergebruikt materiaal is een opvallend element in het ontwerp. 

 Wilde Weelde Wereld - Floriade